Gói Dịch Vụ

Bạn cần được hỗ trợ, xử lý thông tin nhanh nhất với nhiều ưu tiên dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn? Hãy đăng ký 1 gói dịch vụ của chúng tôi!

839.000

Vàng

 • Hiệu lực: 240 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 25
 • 50 Việc nổi bật .
 • 50 Việc đăng nhanh .
 • 50 Việc phổ thông .

MIỄN PHÍ

Cơ bản

 • Hiệu lực: 240 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 20
 • 50 Việc nổi bật .
 • 50 Việc đăng nhanh .
 • 50 Việc phổ thông .

500.000

Chuẩn

 • Hiệu lực: 240 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 20
 • 50 Việc nổi bật .
 • 50 Việc đăng nhanh .
 • 50 Việc phổ thông .
Uploading