Gói Dịch Vụ

Bạn cần nhanh chóng được hỗ trợ, xử lý thông tin nhanh nhất? Hãy đăng ký 1 gói dịch vụ của chúng tôi

600

Premium

 • Hiệu lực: 70 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 30
 • 5 Việc nổi bật .
 • 5 Việc đăng nhanh .
 • 20 Việc phổ thông .

839.000

Vàng

 • Hiệu lực: 60 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 25
 • 50 Việc nổi bật .
 • 70 Việc đăng nhanh .
 • 75 Việc phổ thông .

500.000

Chuẩn

 • Hiệu lực: 40 Ngày
 • Tìm kiếm ứng viên: 20
 • 15 Việc nổi bật .
 • 20 Việc đăng nhanh .
 • 60 Việc phổ thông .

CƠ HỘI ĐANG CHỜ BẠN

Uploading