company profile image

Phạm Hoàng Đảm

Giới thiệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) thành lập năm 1997, đến nay đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành có các tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: Ô tô; Nông nghiệp; Cơ khí chế tạo & công nghiệp hỗ trợ; Đầu tư & Xây dựng; Thương mại & Dịch vụ; Logistics, có tính bổ trợ và tích hợp cao.
Năm 2019, THACO thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) là Tập đoàn thành viên của THACO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp với tổng vốn điều lệ ban đầu là 15.000 tỷ đồng.
Hiện nay, THACO AGRI chính thức điều hành lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp với quy mô lớn trên diện tích 84.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó, tại Tây Nguyên (Việt Nam) hơn 9.000 hecta; tại huyện Lumphat, huyện Koun Mom, tỉnh Rattanakiri; và huyện Snuol, tỉnh Kratie (vương quốc Campuchia) hơn 43.700 hecta; tại 2 tỉnh Attapeu và Sekong (Lào) hơn 27.300 hecta.

Uploading