Kế toán tổng hợp

BANNER-TOP

Thông tin công việc

 • icon
  Mức Lương Thỏa thuận / Tháng
 • icon
  Ca làm việc Cả ngày
 • icon
  Số lượng tuyển 02 người
 • icon
  Vai trò Công việc Nhân viên
 • icon
  Kinh nghiệm Không yêu cầu kinh nghiệm
 • icon
  Trình độ Trung cấp

Ứng viên đã ứng tuyển:

0

Thông tin tuyển dụng ( Mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi,..)

Nội dung công việc
– Tập hợp dữ liệu theo dõi chi phí, bao gồm cả các chi phí có hóa đơn chứng từ và không có hóa đơn chứng từ.
– Lập các báo cáo về công nợ phải thu, phải trả, theo dõi công nợ
– Theo dõi các khoản liên quan đến bảo hiểm.
– Kiểm tra phiếu nhập, phiếu xuất, lên báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa thực tế theo kỳ báo cáo.
– Kiểm tra Chấm công, tính lương, thanh toán lương.
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, nhập liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.
– Kiểm soát chi phí để đảm bảo các khoản chi phí đã được ghi nhận đúng.
– Kiểm tra, kiểm kê hàng tồn các kho của các phân xưởng.
– Kiểm soát nội bộ, giám sát mọi hoạt động liên quan đến tài chính của công ty, chất lượng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, TSCĐ, kiến nghị sửa chữa, mua sắm mới khi cần.
– Lập báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
– Các công việc phát sinh khi cấp trên yêu cầu. 

Thông báo việc mới

Nhận thông báo email khi có việc mới bạn quan tâm

BANNER-TOP
Uploading