lllllllllllllllllll30/09/2023

Quản lý thiết kế kiến trúc

 • Bán hàng, Thiết kế đồ họa
 • Toàn thời gian
 • 2 tháng trước
 • Bình Dương
BANNER-TOP

Thông tin công việc

 • icon
  Mức Lương 8 - 10 Triệu / Tháng
 • icon
  Ca làm việc Cả ngày
 • icon
  Số lượng tuyển 2 người
 • icon
  Vai trò Công việc Nhân viên
 • icon
  Kinh nghiệm 1 năm
 • icon
  Trình độ Cử nhân

Ứng viên đã ứng tuyển:

0

Thông tin tuyển dụng ( Mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi,..)

Mô tả công việc

Quản lý thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan và điều phối thiết kế bộ môn kết cấu hạ tầng, MEP của dự án.
– Đưa ra các ý kiến chuyên môn về thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp. Có ý kiến quyết định về phương án thiết kế của dự án trên cơ sở tham khảo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
– Chịu trách nhiệm về quản lý thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan của dự án
– Giao việc và quản lý công việc thực hiện của các chuyên viên từng bộ môn trong nhóm
– Phối hợp với các nhóm/phòng ban khác để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng theo yêu cầu
– Giám sát, đánh giá công việc thực hiện của các đơn vị tư vấn
– Thực hiện công việc theo trách nhiệm và những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Trách nhiệm
– Tổ chức, đánh giá và định hướng cho quá trình thiết kế, để dự án hoàn thành trong chi phí, thời gian và chất lượng yêu cầu
– Phối hợp với khối Sales & Marketing lập các yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế
– Kiểm soát, quản lý và chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế
– Quản lý các thay đổi thiết kế một cách hiệu quả bằng việc đánh giá kĩ thuật, thời gian và chi phí ảnh hưởng của các đề xuất thay đổi, trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng
– Khuyến khích các tiêu chuẩn cao về dịch vụ thiết kế trong suốt dự án
– Đánh giá tiến độ thiết kế so với tiến độ được duyệt
Quyền hạn
– Được quyền đề xuất bổ sung hoặc bớt nhân sự thuộc phạm vi quản lý của mình
– Trực tiếp quản lý và chủ động phân công nhiệm vụ các thành viên trực thuộc quyền quản lý của phòng
– Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo biện pháp giải quyết hoặc khen thưởng đối với những cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
– Tham mưu, kiến nghị cho lãnh đạo áp dụng các nội quy đảm bảo hiệu quả quản lý
– Thực hiện một số quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo

Thông báo việc mới

Nhận thông báo email khi có việc mới bạn quan tâm

BANNER-TOP
Uploading